Necessites ajuda? 902 307 307 | Fes-te'n soci


Cerca a RACC.cat

RACC.es
[flecha] ACTUALITAT
Temes
Contracte de compravenda de vehicles de motor usats
2006-07-17

La compravenda de vehicles entre particulars és una pràctica força habitual, però no és exempta de riscos. Per això, cal saber les incerteses que envolten a aquesta mena de contracte.


 Descarregar model de contracte

 Recomanacions prèvies a la signatura del contracte:

  • En cas d'adquirir un vehicle, comprova que el venedor és el propietari del mateix demanant el Certificat de Titularitat a la Direcció Provincial de Trànsit, on també en podràs comprovar l’antiguitat (data de la 1a matriculació).
  • Assegura’t que el vehicle que pensa adquirir està en bones condicions no tan sols externes sinó també de funcionament intern.
  • Hi ha obligació per part del comprador de fer el canvi de nom del vehicle adquirit, per la qual cosa cal signar els documents corresponents per tramitar-ho i s’ha de lliurar la documentació del vehicle al comprador (permís de circulació i fitxa tècnica).
  • En el cas del venedor, hi ha l’obligació de notificar la venda, en un termini de 10 dies, a la Direcció de Trànsit de la província on tingui el domicili legal o en la qual es va matricular el vehicle. Per fer-ho cal un contracte de compravenda en el qual apareguin identificats perfectament: comprador, venedor, objecte del contracte, data i signatura.
 Recorda que:
  • L’Administració exigirà el pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a qui en data 1 de gener sigui el propietari del vehicle.
  • El comprador del vehicle ha d’abonar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats excepte en el cas dels vehicles amb una antiguitat igual o superior als 10 anys.
  • Si el venedor és un particular respondrà dels vicis ocults durant un termini de 6 mesos des que es lliuri el bé; si, en canvi, és un venedor professional, el termini de garantia mínim és d’1 any. (El comprador ha de comunicar al venedor l’existència del vici en el termini de 2 mesos des que n’hagi tingut coneixement.)
  • La responsabilitat en cas d’infraccions de circulació recaurà en el conductor del vehicle, exceptuant-ne les relacionades amb la documentació, estat de conservació o condicions de seguretat del vehicle.
  • Les multes es notificaran a la persona que consti com a titular del vehicle en el Registre de Vehicles de la Direcció Provincial de Trànsit corresponent quan l'agent denunciant no hagi identificat el conductor, i aquest, al seu torn, podrà identificar el nou propietari o fins i tot al·legar la venda amb el justificant corresponent (baixa per venda, permís de circulació a nom del nou propietari).
  • En les multes en les quals la responsabilitat recau en el titular del vehicle no cal la identificació del conductor (ITV, documentació del vehicle, etc.).
 CONSELLS RECOMANATS:

La compravenda de vehicles entre particulars 


Les presents recomanacions són de caràcter general i no contemplen casos particulars.

Si ets soci del RACC i tens cap dubte legat, pots trucar al servei d'Assistència Jurídica del RACC al 902.106.106.


índex
[flecha] Contractes: models i recomanacions

[flecha] Contracte de compravenda de vehicles de motor usats
[flecha] Contracte d'arres
[flecha] Contracte d'arrendament d'habitatge
[flecha] Contracte de compravenda d'habitatge nou
[flecha] Contracte privat de compravenda d'habitatge usat


   

© Copyright 2001-2013 RACC Automòbil Club