Fundació

La Fundació RACC va néixer el 1994 amb la vocació de ser un instrument al servei d’una mobilitat cada cop més segura, més neta, més eficient, bo i prioritzant sempre la defensa dels interessos dels usuaris. En 20 anys ha aconseguit convertir-se en un referent gràcies a estudis, denúncia de problemes, proposta de solucions, campanyes de conscienciació, formació i una col·laboració estreta amb les administracions.

20 anys contribuint a millorar la societat

Gràcies a l’esforç de moltes persones, en 20 anys la Fundació RACC ha aconseguit convertir-se en un referent quan es parla de mobilitat. Capaç de generar idees i coneixement, amb la voluntat d’influir per millorar la mobilitat i fer-la més sostenible i segura, és un exemple de la societat civil catalana tan potent. Un projecte sòlid basat en la independència i el rigor, compromès, proper, modern i amb la capacitat de generar complicitats amb la resta d’actors socials i polítics amb l’objectiu de millorar la societat.

4 objectius per a una mobilitat millor

 • Mobilitat segura
  Treballa per aconseguir l’objectiu europeu de tendir a l’accidentalitat zero el 2050, amb una èmfasi especial en la prevenció de l’accidentalitat entre els usuaris més vulnerables.
 • Mobilitat sostenible 
  Promou accions que contribueixin a la reducció de la contaminació per emissió de gasos i partícules generades per la mobilitat.
 • Mobilitat intel·ligent
  Participa i promou projectes innovadors en R+D+I en l’àmbit d’Internet i les TIC aplicades a la mobilitat, per aconseguir que sigui més eficient, segura i ecològica i estigui més connectada.
 • Mobilitat assequible
  Fomenta mesures i fa recomanacions per a una mobilitat menys costosa socialment i econòmicament, i més accessible per a tothom.

Treballar per als ciutadans

Tornar a dalt