Una app.

Totes les opcions

per moure't.

DECIDEIX

AL MOMENT

ESTALVIA

TEMPS

ESTALVIA

DINERS

ÉS MÉS ECOLÒGIC

Com funciona CityTrips:

Descobreix: filtra

i troba els vehicles

disponibles al teu

voltant.

Tria: compara

i selecciona un

vehicle.

Viatja: desbloqueja

el vehicle i comença el teu Trip!