En el document adjunt, que et pots descarregar, t'expliquem la normativa aprovada. A més d'aquest document, també pots consultar en aquest microsite la informació resumida i les respostes a les preguntes més freqüents sobre les noves mesures.

LES RESTRICCIONS  DE TRÀNSIT PER REDUIR 

LES EMISSIONS A L’ENTORN DE BARCELONA

GENER 2020

L’1 de gener del 2020 va entrar en funcionament la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat de Barcelona i a partir del 2025 s’ampliarà a tota l’àrea metropolitana.


L’ordenança que regula les restriccions de trànsit es va aprovar el 9 d'octubre del 2019 i, després de la fase d’exposició pública, va ser ratificada definitivament pel plenari de l’Ajuntament de Barcelona el dia 20 de desembre.

Tots els dies feiners, de dilluns a divendres, de les 7 a les 20 h.

Dies i horaris restriccions

Punts a tenir en compte

Turismes sense distintiu de la DGT:

· gasolina matriculats abans de l'01/2000 (que no compleixen Euro 3) i

· dièsel matriculats abans de l'01/2006 (que no compleixin Euro 4)

Comprova el distintiu ambiental del teu vehicle en aquest enllaç.

Vehicles afectats

Les restriccions també afecten a motos i ciclomotors sense distintiu de la DGT: matriculades abans del gener del 2003.

Motos i ciclomotors

Moratòria temporal

Moratòria d’un any perquè puguin circular-hi autocars, furgonetes i camions d’ús professional (categories N1, N2, N3, M2 i M3) i les persones vulnerables que necessitin el vehicle per treballar i acreditin uns ingressos inferiors a l’IPREM més el 10%.

Vehicles exempts

· Vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda (PMR)

· Vehicles d'emergències i serveis essencials (policia, metges, bombers, etc.).

· Altres vehicles de serveis, com vehicles taller i laboratori.

Han d'estar donats d'alta al Registre Metropolità.

Zona d'afectació

Límits territorials dins de les Rondes, englobant localitats com l’Hospitalet i parts d’altres municipis limítrofs amb les Rondes (Esplugues i Cornellà de Llobregat, i Sant Adrià de Besòs). Exclou: Vallvidrera, Tibidabo, les Planes, la Zona Franca i el polígon industrial de Sant Adrià.

Rondes de Dalt i del Litoral

Aquestes vies no entren dins de la ZBE. Els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT poden circular-hi.

Control dels vehicles

· 70 càmeres detecten els vehicles vetats.

· Un cotxe amb lector de matrícules circula  per la ZBE en l'horari restringit.

· Qualsevol agent de la policia local pot sancionar un vehicle sense distintiu.

Permisos especials

Les persones amb un vehicle sense etiqueta poden desplaçar-se, prèvia autorització, un màxim de 10 vegades a l’any, sempre que abonin 2 € per cada autorització diària. Les persones amb rendes baixes tenen una tarifa més econòmica o gratuïta. El permís s’ha de demanar en aquesta web i serveix per a casos puntuals, com visites mèdiques, portar el cotxe al taller o a la ITV. També hi ha permisos temporals per a persones que segueixin un tractament mèdic.

Targeta
T-verda

És un passi de transport públic gratuït per a tot l’àmbit integrat durant 3 anys. El poden tenir les persones que hagin desballestat un vehicle afectat, en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, i que no comprin cap vehicle durant els 3 anys de vigència de la targeta.

Vehicles clàssics/històrics

Poden circular els dies feiners fora de l’horari de les restriccions, i en horari lliure els caps de setmana i festius. Tenen els 10 dies l'any per circular demanant l'autorització prèvia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vehicles d'altres províncies o estrangers

Les restriccions afecten tots els vehicles, siguin d'on siguin. Els estrangers que vulguin circular per la ZBE han de sol·licitar permís i acreditar un distintiu ecològic equivalent. Aquest permís costa 5 €. En cas de no complir les condicions, han de sol·licitar a banda, les autoritzacions diàries, a 2€ cadascuna, fins a un màxim de 10 l'any.

Multa de 100 € (50€, si es paga de forma ràpida)

Circulació sense distintiu ambiental

• Cotxes, motos, ciclomotors.

• Transport de persones amb 8 places màxim.

• Transport de mercaderies igual o per sota de 3,5 tones.


Multa de 200 €

Circulació sense distintiu ambiental

• Camions, autocars i autobusos.

• Transport de persones amb més de 8 places.

• Transport de mercaderies a partir de 3,5 tones.

Circulació sense distintiu ambiental durant un episodi de contaminació

• Cotxes, motos, ciclomotors i vehicles lleugers de 3 o 4 rodes. Transport de mercaderies igual o per sota de 3,5 tones.


Multa de 500 €

Circulació sense distintiu ambiental durant un episodi de contaminació

• Camions, autocars i autobusos.

• Transport de persones amb més de 8 places i  de mercaderies a partir de 3,5 tones.

Quines sancions s’apliquen per no complir la norma?

Durant els 3 primers mesos no se sancionarà. Les sancions poden augmentar un 30% en cas de reincidència. Es pot tornar a multar el vehicle quan passin 90 minuts des de l’anterior sanció.

Des de l’1 de gener del 2020 les restriccions són permanents i s'apliquen els dies feiners (de dilluns a divendres) de 7:00 a 20:00 h.

Quan s'ha començat a aplicar la restricció del trànsit?

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) correspon a l’àrea dins dels límits territorials establerts per les Rondes de Barcelona i engloba localitats com l’Hospitalet i parts d’altres municipis limítrofs com Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, i Sant Adrià de Besòs (en queda exclòs el polígon industrial). També en queden fora els barris barcelonins de Vallvidrera, Tibidabo, les Planes i la Zona Franca.

Quina és la zona afectada on no es pot circular?

Sí, qualsevol vehicle pot circular per les Rondes. La restricció als vehicles sense etiqueta comença a partir de les seves sortides interiors.

Es pot circular per les Rondes?

ÀMBIT HORARI I TERRITORIAL DE LES RESTRICCIONS

Els vehicles que no poden circular en les hores i els dies de restriccions són els que no els correspon tenir l’etiqueta ambiental de la DGT. En general, i amb algunes excepcions, són:

- Turismes: gasolina matriculats abans del gener del 2000, (anteriors a la normativa Euro 3) i els dièsel matriculats abans del gener del 2006 (anteriors a Euro 4).

- Ciclomotors, motos i vehicles lleugers de tres o quatre rodes matriculats abans del gener del 2003 (anteriors a Euro 2).

L’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions (ZBE) ha previst que hi hagi excepcions temporals i permanents per a alguns vehicles, com ara els d’emergències, els de persones amb mobilitat reduïda o els de famílies vulnerables que necessitin el vehicle per treballar i acreditin rendes inferiors a l’IPREM més el 10%, el que l'any 2019 equival a 591,62€ al mes.

Quins vehicles estan afectats per les restriccions de circulació?

QUI POT CIRCULAR PER LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS?

A la pàgina web de la Direcció General de Trànsit (DGT) es pot consultar si al vehicle li correspon tenir etiqueta ambiental i de quina mena. Només cal introduir la matrícula en aquest enllaç: http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/index.shtml

En cas que no li correspongui cap distintiu, el vehicle estarà afectat per les restriccions de circulació dins la Zona de Baixes Emissions.

On puc consultar si el meu vehicle està afectat per les restriccions?

Estan exempts de la mesura tots els vehicles de persones amb mobilitat reduïda (PMR), els destinats a emergències i serveis essencials (policia, metges, bombers, cotxes fúnebres, etc.) i altres vehicles de serveis (com ara cotxes taller i laboratori, unitats mòbils i vehicles blindats). Ara bé, tots han d’estar donats d’alta al Registre Metropolità per poder gaudir de l’exempció.

Hi ha vehicles exempts de les restriccions?

Els vehicles sense etiqueta poden demanar un permís especial de 24 hores per circular per la Zona de Baixes Emissions. Aquest permís es pot demanar un màxim de 10 vegades l’any i s’ha de tramitar online abans de les 23:59 h del dia anterior del que es necessiti circular. També cal que el vehicle estigui prèviament donat d’alta al “Registre metropolità de vehicles estrangers i altres autoritzats a les ZBE”, que està gestionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El cost per a cada autorització diària és de 2 €, tot i que en funció de la renda pot tenir un cost d’1 € (si la renda familiar és inferior al doble de l’IPREM -renda vigent d’efectes múltiples-, és a dir, el que l'any 2019 equival a 1.075,68 euros mensuals) o bé gratuït (si la renda és inferior a l’IPREM més un 10%, és a dir, 591,62 euros per a l'any 2019).

En cas d’urgència mèdica, el permís es pot tramitar fins a 3 dies després d’haver entrat a la ZBE. També poden demanar permisos temporals les persones que segueixin un tractament mèdic de certa durada.

L’alta al registre i la gestió dels permisos es poden tramitar al web zberegistre.ambmobilitat.cat.

Puc sol·licitar una excepció o un permís especial per a mi?

Els taxis tenen les mateixes restriccions de circulació que els turismes.

Els taxis poden circular per la Zona de Baixes Emissions?

Els vehicles clàssics i històrics no disposen d’etiqueta ambiental, per tant la seva circulació està restringida els dies laborables de 7:00 a 20:00 h, com passa amb la resta de vehicles sense distintiu.

Si necessiten circular per la Zona de Baixes Emissions en horari restringit, poden demanar un permís de 24 h fins a 10 vegades a l’any, igual que la resta de vehicles que no disposen d’etiqueta.

Els vehicles clàssics i històrics poden circular?

Aquells usuaris que disposin d’un turisme dièsel matriculat a finals del 2006 o d’un gasolina matriculat abans del 2000 podrien tenir dret a obtenir l’etiqueta ambiental de la DGT, malgrat que per data de matriculació no els correspon. Es tracta d’una xifra molt reduïda de vehicles que es van matricular equipant motors que ja complien amb la normativa Euro que encara no havia entrat en vigor.

Segons la DGT, en aquests casos cal mirar la fitxa tècnica dels vehicles per comprovar si compleixen la normativa Euro que els permet circular dins la zona de baixes emissions (Euro 4 per a dièsel, Euro 3 per a gasolina). En cas afirmatiu, es pot demanar a la DGT l’enviament de l’etiqueta ambiental sense cap cost i el canvi del nivell d’emissions Euro del nostre cotxe que figura al registre de vehicles de la DGT.

Si a la fitxa tècnica no consta la normativa Euro (és el més habitual), es pot demanar un certificat del fabricant a través del concessionari perquè la marca ens indiqui sota quina normativa Euro està fabricat el motor del nostre vehicle. Si la resposta del fabricant demostra que el nostre vehicle compleix les normes Euro que li permeten obtenir l’etiqueta ambiental, la podrem demanar sense cap cost a la DGT.

En cas que vulguem que aquestes emissions Euro constin a la fitxa tècnica del vehicle, s’ha de passar la ITV per certificar l’error i després demanar cita prèvia a la Prefectura Provincial de Trànsit (DGT) per sol·licitar un duplicat de la fitxa, amb el cost a càrrec del propietari del vehicle.


Un cas específic: dièsels matriculats a finals del 2005 o gasolina a finals del 1999

Si li correspon una etiqueta ambiental i no l’ha rebut al seu domicili, pot demanar-la a través dels següents canals:

- Correus

- Els socis del RACC poden demanar el distintiu ambiental a través del servei de gestoria del RACC, que ofereix la possibilitat de sol·licitar-la o fer-ne un duplicat. Més informació a la seva oficina RACC o al telèfon 900 357 357.

On puc aconseguir l’etiqueta ambiental?

L'ETIQUETA AMBIENTAL

Per donar a conèixer el sistema d’etiquetatge ambiental, la Direcció General de Trànsit (DGT) va fer una campanya de llançament inicial que consistia en l’enviament massiu dels distintius a domicilis de les províncies de Madrid i Barcelona, majoritàriament. La resta de la població interessada a tenir-la ha de gestionar l’obtenció de l’etiqueta personalment.

Sé d'algú que va rebre l’etiqueta sense haver-la demanada. Per què jo no l’he rebuda?

No és obligatori portar l’etiqueta ambiental. Tot i això, és recomanable posar-la visible al parabrisa davanter del vehicle.

És obligatori portar l’etiqueta ambiental?

La Direcció General de Trànsit (DGT) va crear una classificació del parc de vehicles segons el seu potencial contaminant perquè s’utilitzi com a instrument al servei de les polítiques municipals. En aquesta classificació hi ha quatre categories:

• Etiqueta zero emissions. Per als vehicles 100% elèctrics, els híbrids endollables amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km i els anomenats vehicles d’autonomia estesa.

• Etiqueta Eco. Híbrids endollables amb menys de 40 km d’autonomia elèctrica, híbrids no endollables, els de gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).

• Etiqueta C. Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades des de gener de 2006 (Euro 4, Euro 5 i Euro 6) i dièsel a partir de 2014. Vehicles de més de 8 places i de mercaderies (benzina i dièsel) des de 2005.

• Etiqueta B. Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades a partir de gener de l’any 2000 (Euro 3) i propulsats per dièsel a partir de gener de 2006 (Euro 4 i Euro 5).


Què és i per a què serveix l’etiqueta?

Les sancions poden anar dels 100 als 200 euros en el cas de turismes, motos, ciclomotors i vehicles lleugers de tres o quatre rodes, i de 100 a 500 euros en el cas de furgonetes, camions, autocars i autobusos, segons si és una sanció lleu, greu o molt greu. En cas de reincidència, les sancions poden incrementar-se un 30% respecte a la seva quantia mínima.

Quin serà l’import de les sancions per circular a la ZBE sense etiqueta ambiental?

SISTEMES DE CONTROL I SANCIONS

Les sancions per incompliment de la normativa establerta a l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions s’activaran l’1 d’abril de 2020, a causa de la moratòria de tres mesos que aplicarà l’Ajuntament de Barcelona per donar un temps d’adaptació als usuaris afectats.

Per als vehicles destinats a una activitat professional o econòmica (autocars, autobusos, furgonetes i camions) s’aplicarà una moratòria d’un any abans de començar a sancionar. 

També tindran una moratòria d’un any les persones vulnerables que necessitin el vehicle per treballar i acreditin uns ingressos inferiors a l’IPREM més el 10%, el que l'any 2019 equival a 591,62€ al mes.

Quan començaran a aplicar-se aquestes sancions?

L’Ajuntament de Barcelona ha desplegat un sistema de control automàtic amb més de 70 càmeres de lectura de matrícules en diferents punts a dins de la ciutat i als seus accessos, que poden detectar els vehicles vetats mitjançant la lectura de la matrícula i una immediata consulta automàtica a una base de dades.

Com es controlen els vehicles que circulen?

L'anomenat habitualment impost de circulació és en realitat l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), per tant grava la titularitat, amb independència de la circulació. L'impost no es calcula o modera en funció de la circulació real o esperada, sinó que grava el fet de ser propietari d'un vehicle.

L'impost de circulació, en conseqüència (tot i la confusió que pot generar anomenar-lo d'aquesta forma en el llenguatge col·loquial), és un requisit legal per a la titularitat sobre un vehicle, però legalment no dona dret a circular o, millor dit, no exclou l'aplicació de normes que puguin restringir-ne la circulació.

Em poden prohibir circular si he pagat l’impost de circulació?

ALTRES PREGUNTES FREQÜENTS

El RACC, avançant-se a les mesures de restricció de trànsit, va realitzar el 2017 un estudi tècnic sobre les emissions reals dels vehicles que circulen per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que afecten la qualitat de l’aire.

L’estudi va identificar el parc de vehicles que circulava per Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb l’objectiu de conèixer l’impacte que podien tenir les restriccions de trànsit. Les anàlisis van concloure que aproximadament 150.000 persones es veurien afectades diàriament per una mesura que el RACC considera socialment regressiva, ja que el percentatge de vehicles sense etiqueta és superior en districtes o municipis amb un menor PIB per càpita.

El RACC, coneixedor de les implicacions negatives que aquesta mesura pot tenir per a molts ciutadans, ha treballat amb les administracions competents durant el procés de formulació de les restriccions. Les seves principals demandes són:

- Ajudes econòmiques per a l’adquisició de vehicles menys contaminants.

- Excepcions per a determinats usuaris afectats i que aquests puguin sol·licitar algunes autoritzacions de trànsit a l’any.

- Desenvolupament d’aparcaments dissuasius en estacions de tren de l’entorn de Barcelona, els anomenats Park & Ride, per millorar la connexió amb transport públic entre la ciutat i l’àrea metropolitana.

- Admissió de vehicles sense etiqueta sempre que tinguin una alta ocupació (3 o més ocupants) a la Zona de Baixes Emissions (ZBE).

- Progressivitat per facilitar l’adaptació dels ciutadans.

- Modificar l’horari de les restriccions els divendres fent-lo acabar a les 15:00 h, per facilitar l’operació sortida de cap de setmana.

A més, el RACC va presentar 14 noves propostes per millorar la qualitat de l’aire. Més informació a: http://blog.racc.cat/cotxe/les-14-propostes-del-racc-per-millorar-la-qualitat-de-laire.

Què ha fet el RACC per a la defensa dels interessos dels socis?

La ITV verifica que els vehicles compleixen les mesures de seguretat i els límits d’emissions contaminants permesos, però no mesura els diòxids de nitrogen (NOx), el principal gas que provoca la mala qualitat de l’aire. Dit d’una altra manera, a la ITV només es mesura l'opacitat de les emissions del vehicle, és a dir, les partícules en suspensió que emet el tub d’escapament. Per això, les autoritats poden restringir la circulació d’aquells vehicles més contaminants, encara que hagin superat la ITV.

El meu vehicle ha passat la ITV i el control d’emissions de gasos contaminants. No puc circular a la Zona de Baixes Emissions?

© Copyright 2019 RACC Automòbil Club

Condicions d'ús i Política de privacitat