Contracta la teva assistència Travel

Estàs a punt de contractar la teva assistència i convertir-te en soci Travel del RACC per 77 € l’any.

Documentació necessària: dades personals + dades targeta de crèdit + dades compte bancari

Dades de sol·licitud

* camps obligatoris

Dades personals

El camp Nom no té el format correcte
El camp Primer cognom no té el format correcte
El camp Segon cognom no té el format correcte
El camp NIF no té el format correcteicoNIF / NIE en format 12345678A
Sexe *
Elcamp Sexe no té el format correcte
El camp Data de naixement no té el format correcte
El camp Nacionalidad no té el format correcte
El camp Telèfon no té el format correcteicoSense espais, punts i/o guions
El camp Correu electrònic no té el format correcte
El camp Repeteix el correu no té el format correcte
 
Has d'acceptar les condicions
 

Domicili

El camp Codi postal ha de contenir 5 dígits
El camp Població no té el format correcte
El camp Província no té el format correcte
El camp Tipus de via no té el format correcte
El camp Adreça no té el format correcte
El camp Número no té el format correcteEl nombre no pot tenir espais, punts ni guions
El camp Pis, escala, porta no té el format correcte
 

Dades addicionals

En quin idioma vols rebre les nostres comunicacions? *
El camp En quin idioma vols rebre les nostres comunicacions? no té el format correcte
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament
Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC)
Empresa del Grup RACC que ofereix el servei (vegeu www.racc.cat/quisom)
Contacte del Delegat de Protecció de Dades del RACC: dporacc@racc.es

Finalitats i legitimació del tractament
El RACC tracta les seves dades amb les finalitats següents:

1. Finalitats contractuals o orgàniques
- Gestionar la seva condició com a soci del RACC.
- Comunicar-li els beneficis i avantatges dels quals gaudeix com a soci del RACC.
- Prestar-li els serveis contractats com a client o soci del RACC.
- Rebre la informació sol•licitada.

2. Finalitats basades en l’interès legítim del RACC
- Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès.
- Comunicar les seves dades a empreses del Grup RACC (vegeu www.racc.cat/quisom) amb finalitats administratives o per donar compliment a obligacions legals.

3. Finalitats que requereixen el seu consentiment exprés
- Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès amb posterioritat a la seva baixa com a soci, o a la prestació dels serveis contractats o pels quals ha mostrat interès.
- Oferir o recomanar-li serveis o productes de tercers que puguin ser del seu interès.

L’enviament de qualsevol informació, oferta o recomanació es podrà realitzar per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

Destinataris
Les seves dades se cediran exclusivament a empreses del Grup RACC amb finalitats administratives, per realitzar accions comercials de productes i serveis propis del grup i per al compliment d’obligacions legals.

Drets
Vostè pot exercir els drets següents: oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades.

Procedència
En el cas que no ens hagi facilitat directament les seves dades, l’informem que aquestes ens han estat facilitades pel soci que ha contractat la modalitat corresponent, o bé a través de fonts d’informació obertes i d’accés públic.

Informació addicional
Si vol més informació sobre la política de protecció de dades del RACC i el tractament de les seves dades, pot accedir a la nostra pàgina web: www.racc.es/politicadeprivacitat; sol·licitar-la per correu electrònic: inforacc@racc.es; adreçar la seva sol·licitud a qualsevol de les nostres delegacions: www.racc.es/oficines;   o trucar-nos per telèfon: 900 357 357. 

Has d'acceptar les condicions