Assegurança d'esquí familiar de temporada

  • Si algú de la teva família es troba malament a la pista, el portem a un centre mèdic o de tornada, si és necessari.
  • Us paguem les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, d’hospitalització i pròtesis.
  • En cas de danys a tercers, la família està coberta fins a 30.000 € amb una assegurança de responsabilitat civil.
  • En cas d’accident, us tornem l’import dels forfets i classes no aprofitats (fins a un màxim de 180 € per a socis i 120 € per a no socis). 
  • Si es trenquen els vostres esquís o snowboard, us en proporcionem uns de substitució de lloguer (fins a 8 dies consecutius des del trencament).
  • I a més, si sou socis, teniu el trencament dels esquís o snowboard i fixacions cobert dins el recinte.
  • Presència d'un familiar al costat de l'assegurat hospitalitzat.
  • Trasllat o repatriació d'acompanyants assegurats.

Quant em costarà?

date table
  Preu Socis Preu No socis
Slalom Familiar* 95,12 € 114,12 €
* Fins a 6 assegurats (assegurat, cònjuge i els seus fills de fins a 25 anys que convisquin al domicili familiar).
Les pòlisses contractades per a tota la temporada tindran data d'efecte a partir de l'1 de novembre

Més opcions d'assegurança

Tornar a dalt